cropped-in-werkspoorkathedraal-1400-x-400.jpgGebiedsontwikkeling

De interactie tussen overheid en samenleving wordt het meest concreet en tastbaar in gebieden in transformatie. Op de leegstaande plekken in de stad, op een aftakelend industrieterrein of in de nieuwbouwwijk waar ondanks de groei van de bevolking nog geen voorzieningen zijn.

Daar komen de verschillende belangen van diverse stakeholders heel concreet samen: bewoners, ondernemers, gemeente en vastgoedeigenaneren hebben ieder een eigen belang, maar ook een gedeeld belang: een economisch gezonde en levendige plek.

De verschillende fasen van gebiedsontwikkeling vragen om een aanjager die de interactie tussen overheid en samenleving begrijpt, die als intermediair kan optreden tussen de verschillende belangen en het proces verder kan brengen.

Ik doe dat door:

  • ontwikkelen van een gebiedsvisie voor en door direct betrokkenen bij het gebied
  • zichtbaar maken van de unieke identiteit door communicatie en programmering
  • stimuleren van bewustwording van de dilemma’s tussen strategie en uitvoering
  • het bepalen van de oplossingsrichting bij botsing visie en regelgeving bij gemeente

Bekijk in mijn portfolio recente voorbeeldprojecten.