Portfolio Categories: Gebiedsontwikkeling.

Boek nieuw samenspel overheid – samenleving

De wereld is in verandering, de verhouding tussen overheid, samenleving en sociaal professionals ook. Als co-auteur van het Inspiratie- en Werkboek werkte ik de methode uit die wij met het Spoor van Vernieuwing de afgelopen twee jaren ontwikkelden om vanuit persoonlijke veranderingen een nieuwe vorm te vinden voor het samenspel en de interactie tussen deze stakeholders.

Het boek vertelt het verhaal van een beweging van mensen met een droom en die de sprong durven wagen. Elke verandering – hoe groot of hoe klein – start bij deze mensen en hun droom. De uitdaging zit in het doen, het zetten van die cruciale eerste stap.

De Wmo, decentralisaties, jongerenproblematiek, gebiedsontwikkeling: allemaal terreinen waar het nieuwe samenspel tussen samenleving en overheid vorm krijgt. Waar pioniers werken om het echt anders te gaan doen. Persoonlijker, dichter bij de burger en met meer impact.

In het Inspiratie- en Werkboek Spoor van Vernieuwing lees je de verhalen van burgers, ambtenaren en sociale professionals die je voor gingen. Waarom hebben zij het verschil kunnen maken? Welke krachten spelen een rol in het nieuwe samenspel? En wat kan jij zelf doen?

Bestel het boek in de webshop!

Opdrachtgever: eigen initiatief