Portfolio Categories: Communicatie and Gebiedsontwikkeling.

LogoVvCVriendinnen van Cartesius

De Vriendinnen van Cartesius is een intiatief van sociaal geograaf Lara Simons en mij.  Als kwartiermakers zetten wij ons in voor een levendig gebied met economische én culturele waarde.

Hoe is dat ontstaan? Vanuit een passie voor de onaffe en onontdekte plekken in de stad, raakten wij verliefd op de rauwheid en kansen van het bedrijventerrein Cartesius. In het voorjaar van 2012 bleek dat de gemeente Utrecht net bezig was met een Ontwikkelingsvisie Werkspoorkwartier: de eerste Utrechtse gebiedsvisie die geen vastomlijnd eindbeeld omschreef, maar sprak over een gevoel, een identiteit en die vergelijkingen trok met Berlijn en Amsterdam-Noord. Daar werden wij blij van!

De ruimte voor experiment en initiatief uit de stad die werd geboden in de Ontwikkelingsvisie sprak ons erg aan. Tegelijkertijd was voor ons ook erg duidelijk dat het met het schrijven van de visie niet vanzelf zou gaan. Toen de gemeenteraad unaniem instemde met de Ontwikkelingsvisie, waren wij al van start.

Op 23 juni 2012 gingen we voor het eerst op pad met onze caravan. We trokken het gebied in en gingen op zoek naar het verhaal achter de deuren van deze bedrijfspanden. De afgelopen jaren zijn wij de schakel geworden tussen de ondernemers die er soms al jaren zitten, vastgoedeigenaren, nieuwe initiatiefnemers en de gemeente. Samen met deze mensen met vele verschillende wensen en belangen, werken wij aan het grootste gemeenschappelijke belang: een levendige plek met ruimte voor ondernemen, waarbij het unieke karakter ten volle tot zijn recht komt.

Dat doen wij door: partijen te verbinden, dilemma’s in de transformatie aan de kaak te stellen, ruimte te scheppen voor events die het gebied op de kaart zetten, aandacht via (social) media.

Meer weten? Welkom op de website!

Opdrachtgever: eigen initiatief, i.s.m. Gemeente Utrecht, ondernemers verenigd in de Bedrijvenkring Cartesius en de Provincie Utrecht