cropped-paal-1400-x-400.jpgCommunicatie

Communicatie is van cruciaal belang in het vinden van een nieuwe vorm van interactie tussen overheid en samenleving.

Waarbij de communicatie voorheen met name verticaal gericht was zie je nu een verschuiving naar een horizontale vorm van communicatie: de gemeente is geen zender meer maar één van de gesprekspartners.

Dat vraagt een andere vorm van communicatie. De basisprincipes van waaruit ik werk zijn:

  • niet zenden, maar in gesprek gaan
  • niet de oplossingen delen, maar het probleem
  • alle stakeholders betrekken
  • aansluiting vinden bij bestaande media en locaties voor ontmoeting

Bekijk in mijn portfolio recente voorbeeldprojecten.