stad 1400x400 grijs

Onderzoek

Onderzoek is de manier om de feiten op tafel te krijgen. Maar alleen de feiten op tafel krijgen is niet voldoende: elk onderzoeksrapport moet leiden tot een nieuw inzicht, een verbeterde werkwijze of tot nieuwe verhoudingen.

Met het besluit een onderzoek te doen, wordt er al wat in gang gezet: er is aandacht voor het onderwerp, er ontstaat een gesprek. Met de start van het onderzoek komt het belangrijkste doel er van al een stuk dichterbij: geen papier produceren, maar impact.

Dat doe ik door:

  • alle betrokken partijen mee te nemen in het onderzoek
  • te zorgen voor interactie en uitwisseling gedurende het onderzoek
  • het lerend vermogen centraal te stellen – niet afrekenen
  • gerichte en werkbare conclusies en aanbevelingen te formuleren

Bekijk in mijn portfolio recente voorbeeldprojecten.