Mijn interesse in de manier waarop onze samenleving is georganiseerd was er al vroeg. Ik studeerde Bestuurskunde en Communicatiewetenschap en studeerde in 2005 af met een onderzoek naar de bijdrage die de invoering van het dualisme leverde aan de zichtbaarheid van de lokale politiek voor de burger. Mijn belangrijkste conclusie was dat niet de verandering van een systeem het verschil maakt, maar de manier waarop de mensen in dat systeem handelen. Vaak bleek een politieke crisis nodig te zijn voor een meer burgergerichte houding van de politiek.

Vervolgens werkte ik vier jaar als onderzoeker en projectleider bij Necker van Naem en leerde daar meer dan 50 gemeenten van binnen kennen. Ik deed onderzoek naar onder andere burgerparticipatie, wijkgericht werken en grote projecten, waarbij mijn belangrijkste doel was om impact en beweging te brengen.

In 2010 maakte ik één van mijn dromen waar: ik reed met mijn vriend en een ex-legerambulance van Nederland, via Turkije, Iran en Pakistan naar India. Een zeer indrukwekkende reis, waarmee ik mijn eigen beeld van de wereld heb verrijkt en ondervond hoeveel kennis en kunde er in de samenleving zit.

Dat inspireerde mij om in 2011 te starten met mijn eigen onderneming, waarbij ik mij ben gaan richten op het stimuleren van de potentie in de samenleving voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het verbinden van overheid en samenleving is voor mij dé manier om te komen tot een samenleving die een beter antwoord heeft op de belangrijkste vraagstukken van nu.

Ik stond aan de basis van het Spoor van Vernieuwing en ontwikkelde met een netwerk van sociaal ondernemers een innovatieve methode voor het stimuleren van nieuwe verhoudingen tussen samenleving en overheid: een verandering die start bij één pionier en uiteindelijk wordt geborgd in een levende en gedragen visie, door de gemeenteraad vastgesteld.

Ik ben initiatiefnemer van de Vriendinnen van Cartesius, waarmee ik samen met Lara Simons werk aan het realiseren van de Ontwikkelingsvisie Werkspoorkwartier. De Vriendinnen werken vanuit passie voor het gebied als onafhankelijke intermediair tussen alle stakeholders en als volwaardige gesprekspartner voor de gemeente in het slechten van de dilemma’s die komen kijken bij zo’n transformatie.

Ik heb mij gespecialiseerd in de verhouding overheid – samenleving en zet mijn kennis en vaardigheden in binnen gebiedsontwikkeling, in onderzoek en communicatie. Wil je weten aan welke projecten ik de afgelopen jaren werkte? Bekijk dan mijn portfolio.

Vragen, suggesties of gewoon een goed gesprek? Daar ben ik altijd voor in! Neem contact met mij op.