Oudevrouwram-e14043859364555 misverstanden over de participatiesamenleving

Er heersen nogal wat misverstanden over de participatiesamenleving: het zou het einde van de verzorgingstaat zijn en zou betekenen dat iedereen gezellig mee doet. Daar is Evelien Tonkens – scheidend hoogleraar Burgerkracht – het niet mee eens. Zij noemt deze en nog drie andere misvattingen  in haar afscheidsrede.

Wat mij betreft is haar belangrijkste conclusie dat we het mechanisme moeten herkennen dat het vooral de hoogopgeleide burgers zijn die initiatief nemen. Met meer hulp van professionals en met een budget voor initiatieven komen ook meer migranten, vrouwen, lager opgeleiden en jongeren in actie.

Lees hier het hele artikel op SocialeVraagstukken.nl