Gebiedsontwikkeling

De verschillende fasen van gebiedsontwikkeling vragen om een aanjager die de interactie tussen overheid en samenleving begrijpt, die als intermediair kan optreden tussen de verschillende belangen en het proces verder kan brengen.

Onderzoek

Onderzoek is de manier om de feiten op tafel te krijgen. Maar alleen de feiten op tafel krijgen is niet voldoende: elk onderzoeksrapport moet leiden tot een nieuw inzicht, een verbeterde werkwijze of tot nieuwe verhoudingen.

Communicatie

Communicatie is van cruciaal belang in het vinden van een nieuwe vorm van interactie tussen overheid en samenleving. Dat vraagt om een nieuwe vorm van communicatie: van verticaal naar horizontaal.